SANNINGEN - MEDVETENHET - NEUROBIOLOGI

Sanningen om Medvetenhet om vår Neurobiologi

När passion, inspiration och djupaste sanningen når vår cellbiologi som är magin om längtan i våra cell-strukturer. Då går det inte att stanna upp och gå tillbaka till det som inte du fungerar, när vi är medvetna.

Vara i flöde innebär för våra Celler att vi behöver inte "göra" lika mycket, man behöver inte ens röra sig lika mycket, upplevelsen är så... Man kan endast följa med i det som händer. Universums krafter fungerar så, vetenskapligt.

Ni som har startat denna process vet att det är absolut helt omöjligt att inte ta ett medvetet ansvar för det motsatta är för smärtsamt när vi är medvetna.

Acceptans i allt och stöd i allt är nyckeln till en lättare stund