Hjärtats väg - att hela och helas med kärlekens kraft

Vem är du, var kommer du ifrån och var tar du slut? Kanske kan de här raderna inspirera till nya tankar?

"Jag väljer att betrakta min existens – den jag är idag – som en funktion av en intelligens bortom tid och rum, ett medvetande som söker kontinuerlig och villkorslös expansion. Jag kan inte bevisa att det är så, jag kan bara lita till min egen erfarenhet och upplevelse av den här ständigt närvarande kraften som aldrig tröttnar på att peka ut nya vägar och nya möjligheter. Det finns ingen punkt – vare sig i dåtid, nutid eller framtid – där jag kan betrakta mig som färdig med min utveckling. Jag kommer, om jag väljer att lyssna, att ständigt guidas mot en djupare upplevelse av livets mysterium och min egen potential."

Ur: "Hjärtats väg - att hela och helas med kärlekens kraft" (utkommer i september)

 — med Jörgen Tranberg
 

NÄR MAN FÅR 99 % RESPONS TILL EXPANSION DÅ VET MAN ATT DET KOMMER FRÅN RÄTTA PLATSEN- HJÄRTAT

NÄR MAN FÅR 99 % RESPONS TILL EXPANSION DÅ VET MAN ATT DET KOMMER FRÅN RÄTTA PLATSEN- HJÄRTAT.

Men innan jag förklarar vad detta inlägg handlar om så skall jag informera att det finns 6 platser kvar till kursen, 
"Allt har en medvetenhet"
i Sthlm den 26-28 juni. 
Kursen är en del av UniversalHeart Visionen - Vision2020. Om du vill vara en av dessa 6 personer med garanterad magiska dagar tillsammans med mig och knappt 200 personer så skall du PM mig.

Det finns också 22 platser kvar till samma kurs men i Östersund som hålls den 3-5 juli. Här kan du få vara med mig och 200 personer.

Kurspriset är 895 kr för alla 3 dagar och kraften blir enorm när det är så många personer samlas för 3 heldagar.

För 2 veckor sedan skapade jag en informationsafton för en entreprenör utbildning i compassion och hjärtats tecken gällande dig som ville bli distributör för Juice Plus. Efter den aftonen så tackade samtliga Ja, minus en person till möjligheten om till denna entreprenör utbildning som startar den 4 augusti. Det visade sig att det blev en manifestation som nästan fick 100 % expansion.

Det blir den responsen när vi upplever Meningsfullhet och Syfte, men kompressionen är också där för att skapa Meningsfullhet och Syfte, men ibland skapar processen rädsla och man behöver stöd för att orka igenom, få modet tillräckligt länge så expansion kan till slut bevittnas. 
Då är miljöer helt avgörande.
Det är min uppgift att skapa dessa miljöer. Hela UniversalHeart vision hade detta syfte.

Jag kan stå 100 % bakom produkten och därför kommer skapa denna miniutbildning där jag som föreläsare blir gratis under detta tid. Denna utbildning är så mycket mer än att bli "Distributör".
Denna utbildning är format så du kan använda dig av kunskapen i vilken verksamhet som helst, och/eller sociala och dina privat relationer. Jag bygger som vanligt allt på forskning med den filosofiska dialogen. Min egna vinst går oavkortad till Barnhemmet i Thailand/Phuket, Muang Mai, och jag var med när JP startade upp 1993 i USA, syften som skapar meningsfullhet för mig.

Jag därför igen erbjuder samma infokväll torsdagen den 25 juni mellan kl 18-20.00 hos oss Bröderna Tranberg Institut, Spelmansgatan 6 gällande möjligheten genom Juice Plus. Det kommer också finnas möjlighet att deltaga via Skype. Vill du ha en plats så skall du PM mig.

Att utveckla sina mentala och fysiska styrka är modigt och konstant vara i den processen ger syfte och Menigsfullhet. Att inte kasta bort livet på det man själv tycker är meningslöst utan komma underfund med alla referenser man har skaffat sig under livet har upplevts av en orsak.

Hela livet handlar om Give & Receive i compassion från Hjärta till Hjärta. Där skapas alltid på sikt magiska miljöer.

 

INFORMATIONSAFTON MED BRÖDERNA TRANBERG OM DERAS KRANIOSAKRALA OCH BASMEDICINSKA UTBILDING

Båda Bröderna, Christer och Jörgen Tranberg med början av nästa utbidningsstart (Kraniosakralt i nov 2015. Basmedicinsk i jan 2016) håller i likvärdigt i utbildningen.

Torsdagen den 3 september mellan kl 18.00-20.00 så erbjuder vi en informationskväll om dessa kurser respektive utbildningar. Även denna afton är med båda Bröderna. Inspiration utlovas!

Pris: 100 kronor (dras av vid eventuell kursanmälan).

Anmäla: 
Begränsat antal platser så vänligen skicka din intresseanmälan till info@tranbergs.net

Plats: Bröderna Tranbergs Institut, Spelmansgatan 6 / Spelmansplatsen.

Det går också att läsa enstaka Kraniosakrala kurser och eleven kan själv bestämma utbildningslängden hastighet, alltså eleven är inte bunden till hela utbildningen. Basmedicinen kan däremot endast läsas som utbildning och motsvarar 43 universities/Högskolepoäng.

Nyheten är att i båda utbildningar ingår numera kvantfysik och metafysik som det byggs broar till den medicinsk naturvetenskapliga läran. Det gör att broarna mellan den mentala, emotionella och fysiologiska aspekten får ett helt annat djup och den filosofiska spirituella dialogen får en helt annat dimension.

Det skall också tilläggas från och med hösten 2015 så går vi in i ett samarbete med forskarinstitutet HeartMath för att skapa terapeuter med mycket större kunskapsbredd och som bastat på forskning.

Varmt välkomna!