DEN 22 MAJ ÄR ETT AVSLUT PÅ EN BÖRJAN

DEN 22 MAJ ÄR ETT AVSLUT PÅ EN BÖRJAN

Detta avslut på en början får ni träffa
Anders Nilsson från forskarinstitutet HeartMath
Lasse Gustavson
Malin Berghagen
Fredrik Swahn
Mikael Karlholm
och jag själv.

Denna gång kommer jag bl.a ta upp vårt medvetande gällande längtan i våra hjärtan, mind i hjärnan, cellens konstruktion av längtan av att vara i relation till universum. Som alltid, forskning, filosofiska tankegångar med en spirituell observant närvaro.

Vad kan ett morfiskt fält (medvetetet Matrix) göra för våra liv under ett år?

Är frågan jag skall svara på denna dag.

Nästa UniversalHeart eventet den 22 maj i Folkets Hus Göteborg är ett avslut på 5 fantastiska dagar som startade den 31 oktober 2014. 
Men det är endast ett avslut på en början till något mycket större. Det som är ÄnKu outforskat inom oss.

Jag älskar att skapa förutsättningslöst miljöer så de mest magiska sakerna händer.

Den sista 2 veckorna har jag fått "inrapporterat" den ena magiska händelsen efter den andra. Eller rättare sagt mer än tusen.

Ni som deltar som publik så önskar jag följande men allt är givetvis frivilligt. Jag önskar att varje person skriver för hand vad ni drömmer om? Det kan vara vad som helst. Vad är dina drömmar? Vad är din vision? Var/vad får du inspiration från, eller för? Det kan vara privat, sociala och/yrkesmässiga sammanhang, privata önskemål? Precis vad som helst. Våga drömma!

Vetenskapligt bevisat. Den som inte har modet att drömma så sker saker i motstånd.

Strukturen skall vara följande.

1. Papper och penna börja skriva vad du önskar, precis vad som helt. Materiellt, tillstånd, önskan för dig själv och andra?

2. Skriv och förklara varför du önskar och skriver det du önskar? Vad skulle syftet vara? Vad finns din meningsfullhet i det du önskar? Ägna mycket tid till att förklara varför?

3. Skriv ner enkla förklaringar vad som skulle behövas för att nå önskemålet, drömmen, visionen? Vad som helst. Det kan kännas orimligt, har ingen betydelse. Skriv ner allt om du hade all kraft, alla ekonomiska resurser, allt nätverk som behövs. Om miljön var perfekt? Hur skulle du då göra?

4. Alla dina önskar, drömmar och visioner har endast ett "krav". Det skall ageras i Compassion. Du skall kunna skriva/förklara, få en glädjande relation när du ser hur Du skall gynnas utan att Du förbrukar dig själv. Och när det är i Compassion så skalla andra gynnas av din dröm, vision och längtan. Det kan vara din kära, dina barn, föräldrar, granne, arbetskamrat, vän, avlägsen person, hund, undulat, sniglar ute i skogen , eller det du väljer. Skriv ner hur din vision, dröm längtan agerar i äkta Compassion.

5. Ta alla dina skrivna sidor, lägg dem i kuvert, och försegla det så ingen annan kan öppna ditt brev.

6. Skriv förnamn och efternamn med bläck på framsidan av kuvertet.

7. När du kommer på morgonen den 22 maj så kom fram på scenen. Där finns en stor låda där jag önskar du skall lägga din skrivna vision, dröm och längtan.

Kl 9.30 så ger jag instruktioner vad som kommer hända med ditt kuvert. Allt är frivilligt men anser att det är så oerhört värt din tid att göra detta. 
Jag kommer förklara ingående vad som händer när du gör det i sammanhang i relationer med gynnsamma miljöer. Du kommer få naturvetenskapliga förklaringsmodeller.

Jag är i mitt liv där min medvetenhet har hjälpt mig att skapa magi i vardagen.
Magi i vardagen så finner jag medvetenheten om vara i morfiska fält utifrån matematikens strukturer. Min hjärna ger mig tydligt denna kommunikation.

Som är samma sak som längtan efter kärlek utan fördömande där allt bara faller på plats. Varje dag kommunicerar mitt hjärta denna sanning.

Alla förklaringar är det rätta. Varje cell av mig säger...

Längtan till kärlek till varje cell räcker till alla tvivlare eller inte inte tvivlare som en energipåfyllning. Detta påstående var också naturvetenskap i sin bästa struktur och innehåll.

Varmt välkommen till all lyssna på oss alla den 22 maj.

Biljetter kan köpas på www.ticnet.se sök på Universal Heart

Mer info finner du på www.universalheart.se

Ps. Du kommer också få hälsa på min fina bror, Christer Tranberg.