Vision 2020 har startat i Universal Heart

MATRIX SAMMANFLÄTADE OÄNDLIGA NYANSER

Vårt egna oändliga Matrix är endast sammanflätande vibrationer. Där är allt är lagrat som ditt liv även det du upplever är oförklarligt- undermedvetet.

NU ÄR VERKLIGEN VÅR LIVSVISION I SITT STEG 3 I FAST STEG 1 ÄR ENDAST HALVVÄGS I SITT UTFÖRANDE.

UNDERBART! 

UNIVERSAL HEART HAR SAMMANFLÄTAT MED VISION2020.

Jag vill först tacka alla ni knappt 400 personer som svarade mitt inlägg.
Vill du vara med också leka?

Jag har försökt svara er alla men inser att det är säkert ca 200 personer som jag inte hann svara upp men tack ni alla som skrev och villa bidra med skapa en bättre värld. 
Det var faktiskt omöjligt att välja u bland er alla. Vi insåg att vi enkelt skulle kunnat valt ut ca 60-70 personer. Alla kommer få vara med på ett eller annat sätt men nu har vi startat vad vi kallar, Vision2020 tillsammans med 24 personer.

Igår var startskottet för något way större än mig själv men universum har tydligen tilldelat mig en ödmjuk roll att spela en av huvudrollerna. Min älskade bror skall tillsammans med mig spela var sin huvudroll i en gemensamma universell huvudroll. 
Men jag vet att universum vet att jag vet om den medvetna förståelse av ödmjukhet och tacksamhet. Jag kan förstå att det ansvaret kan aldrig förbrukas, endast kännas som en vördnad när tacksamhet och ödmjukheten är ett faktum.

Ett ansvar att sätta längtans medvetna definition i sitt strukturerande praktiserande. Då får vi miljön som välkomnar även dig hur trasig du än tycker du är och känslan av att "jag har inget att erbjuda". 
Även för dig finns det plats att få kunskap om dig själv.

Vad säger jag, egentligen?

När något är byggt på rätta grunder. Sanna grunder. Grunder som alltid gynnar mig. Att jag behöver aldrig göra avkall på mitt djupaste jag. Jag behöver aldrig förbruka mig själv. Jag behöver aldrig stjälpa mig för att stödja andra.
När det inte har skett så sker på sikt att vi blir tyvärr allt från vilja hjälpa till att vi stjälper.
Vissa människor kan inte hantera detta på ett annat sätt än att de blir i offer rollen av att vilja gott men det byts ut till katastrof. En utsatt person som i sin tur utsätter allt och som skapar endast kaos.

Hur vet jag det?
För jag har varit på båda sidorna. Jag vet hur det är
att vara på båda sidorna. Finns endast ett sätt att vara bron mellan dessa fenomen.

Medvetenhet.

När du stjälper först dig själv och därefter upptäckter att din autonoma enorma rädsla t.o.m blir såpass destruktiv att du t.om gör saker som motarbetar helt ditt första syfte som var.

"Men jag ville ju endast hjälpa".

Hur kan jag veta detta?

För jag har gått igenom alla dessa faser. Upplevt dem alla. Agerat i dem alla. Varit i alla dessa olika skikt. Vissa saker jag kan endast skala djupt av mig själv inpå skinnet och ärligt säga. "Jag har i perioder agerat där jag i skuld och skam och känner allt annat än stolthet. Utan djupt skäms inför mig själv...

Så, var ligger förändringen?

Medvetenheten.
Försoningen.
Agerande i insikt till en konkret Handling.

Försoningen kraft kan endast försonas när beteende får sin medvetna medvetenhet och ändras 180 grader per omgående av sitt beteende och agerande. 
Finns inga andra sätt...

Först då har du modet och styrkan att vilja försonas. Först då har du medvetenheten att Matrix komplexa sammanflätning ger dig "helt plötsligt" alla rätta människor i alla rätta miljöer.

Det är så våra fysiska Kvantfysiska lagar fungerar.

Känns det igen?

Gud det är så många jag har träffat genom åren som lever detta fängelse. Jag har levt detta men idag är jag fri....
Fri att klara sätta gränser. Fri att stödja i handling och ord.

Fri att vara fri... Fri att våga vara fri...

Vad behövdes? 
Medvetenhet.

The one and only. Concioussnes.

Det finns endast en medvetenhet men just den medvetenhet har så många lager av medvetna skikt. Så många nyanser. Och det är dess nyanser som är vår stora utmaning för de är inte i separata former de är bundna i varandra i ett oändligt Matrix. Det även har visat sig naturvetenskapligt är det verkligen så.
Och de alla driver dig som ett eget Matrix av LÄNGTAN..

I det Matrix ser det t.om ut att finnas en inspelad version av hela ditt liv och allt som är skapt av dig och alla sammanflätningar till allt du är bunden till.

Förstår ni vad jag säger?

Jag har i drygt ett år varit på spåret till detta Matrix och tanken är hisnade men jag är nästan där med mig själv att naturvetenskapliga tankegångar skulle vara möjligt att förklara. Kah förstår det i reaktion och i matematikens värld och snart där att kunna förankra det för dig.

Det skulle innebära att alla vibrerande tankegångar du har, kommer ha finns lagrade som en information. Där du har ett eget USB minne. En egen CD skiva som vet vad som är ditt. Men också vet hur den är sammanflätande med din CD skiva. Hisnande men ser ut att det går snart visa i en realitet i tidsrummet verklighet.

Finns det då också lagrade när du endast var ett befruktande ägg.

Det innebär i så fall alla former av vibrationer så som osann kärlek vs sann kärlek finns sparade. 
Just nu känner jag mig nästan hisnade hög. Nästan hög på reaktionen till denna upptäckt av tankegång som blir simultant utforskandet en förståelse som endast "tankas" ner i mig. Allt blir då så mycket enklare. Enklare om jag kan vara bron för dig mellan dessa världar.

Först då kan vi agera att allt du gör får sådan tydliga ringar på vattnet och allt du gör får en effekt i Compsssion. Nu gör allt så alla kan få nytta av dina handlingar.

Där skulle du t.om kunna ge dig på minerad mark så som.
Faktum är att man skulle kunna definiera att kärlek ibland skadar. 
Kärlek skadar. Kärleken skapar sorg. Kärlek krossar. Kärlek skapar brustna hjärtan.

Kärleken dödar.

Vad hände inom dig just nu? Kärlek dödar.... 
Just nu när jag skrev det jag skrev. Vad hände inom dig.....?

Känner du all denna automatik som sätter igång. Alla dessa nyanser av ditt känslomässiga Matrix. Det Matrix som når ut till fältet utanför er. Hur oerhört intanglade i överlappningarna de är. Om så inte skulle vara fallet så skulle det ju aldrig vara några missuppfattningar. Alla skulle per millisekund välja alltid kärlek och ingen skulle någonsin förgripa sig mot ett barn, igen. Halshugga varandra, igen. Allt detta skulle upphöra i en millisekund. Men tyvärr så har det så sorgligt att det sker under tiden du läser denna text.

Men om allt var endast specifika former separerade med varandra så skulle det aldrig uppfattas en missuppfattning. Men å andra sidan så skulle det finnas en helt annan primär drivkraft med sekundära nyanser som skulle vara i ett helt annat tidrymds verklighet. Inte den 3-4 dimensionen vi alla upplever från Tidtummets medvetna kraft.

Ni med mig skulle givetvis per omgående säga, "nej kärlek kan aldrig skapa sorg". Kärlek kan aldrig döda. Kärlek kan aldrig krossa. Vi alla skulle kunna säga att misstolkningar av kärlek är endast hjärnans alarm system av ego centra så som amygdala med många andra centra i hjärna är orsaken. Att det är längtan till kärleken som människor tolkar. Ja allt det där vi alla säger. Det vi alla hör. Men tänk om det inte är hela svaret?

Men faktum kvarstår att dimensionerna av alla nyanserna är ett sådant enormt Matrix av alltet att vi alla vet.

VI ALLA VET ATT KÄRLEK EXPANDERAR. KÄRLEK SKAPAR FRID. KÄRLEKEN ÄR DEN ENDA VÄGEN TILL DEN VARAKTIGA LYSSNANDET I DIALOGEN.

Men när vi alla vet att så är fallet. Vad är då problemet? 
Vi alla vet. Vi alla säger det.
Vi alla försöker finna vägen dit. 
Vad är då egentligen problemet för vi alla säger att det är den enda vägen.

Därför kanske vi måste ta dialogen till ett annat rum. Till ett annan verklighet men ändock i den förankrade verkligheten vi alla kommunicerar. En sak är nämligen en oerhört verklighet för mig...

Just det här jag skriver nedan är så så viktigt!

Hur längre jag tar min medvetenhet till universums yttersta gränser desto större förståelse får jag för min egna cellers agerande.

Där blir just kvantfysikens yttersta expansion en djupare medveten förståelse för min egna biologi.

Vem jag är i min biologi i utforskandet av min Gud-omliga Matrix.

Länken där emellan är just hjärtat som en biologisk struktur med sitt gudomliga innehåll. Hjärnan får endast följa med som en öppen katalysator för att kunna återspegla det som upplevs. Egentligen kanske hjärnan är endast där för att förstärkas i lätthet och aldrig som ett motstånd utan endast vara uppmärksam. Men det är hårfint pga av alla nyanser av sammanflätande Matrix av medvetenhet i sammanflätningen.

Vision 2020 har startat i Universal Heart och ni är 24 personer som skall vara med oss och nå till slut några miljoner människor.

Thanks God for this insane posibility. 😇

Kanske vi endast kan börja att göra så enkelt som SLUT DINA ÖGON LÄGG HANDEN PÅ DITT HJÄRTA OCH LYSSNA VAD DITT INRE UNIVERSUM SÄGER...

Stunden är berörande vacker.....

 
#1 - - Katarina:

Så fantastiskt <3

#2 - -

Min katalysator har svårt att ta in allt jag läser. Men min medvetenhet längtar! Jag skall lyssna inåt och vara nyfiken på nya upplevelser. Ses i Augusti 7-8. 😊 L8