FRAMGÅNG SKAPAR AVTRYCK AV DESS INTRYCK

För ca 6 månader sedan hade jag en grupp och jag ställde frågan. "Definiera framgång?"

Jag hade ca 50 personer och fick lika många definitioner men jag kom ihåg att det vara vissa saker som gick som en röd tråd. Det vi oftast alla autonomt säger.

Men jag har personligen tänkt, betraktat och djupt känt in den senaste tiden...

Tänk om första steget till s.k Framgång ligger i att Medvetetet träna att sätta sin automatik i neutralläge och så fort den vill autonomt lägga in en växel så är vi oftast så omedvetna att det sker utan det första vi gör är att ge bränsle genom trampa på gasen. Där ser jag så fruktansvärt många människor som säger att de vill ha framgång, bevittna framgång, vara i ett annat livsskede. Där man vaknar på morgon och känner att livet är ok.

Vi är ämnade att vara i neutralläge. Där finner vi återhämtning och kan betrakta allt från ett helikopterperspektiv. Och när det behövs läggas in en växel för en aktiv roll så behöver det ett läge; NU MEDVETET LÄGGER JAG IN EN VÄXEL FÖR JAG BEHÖVER TA STEG I RÖRELSEPROCESSEN.

Bara senaste månaden har jag träffat flera 100 människor och kanske 50-60 % har jag medvetet bevittnat att människan säger, säger den är medveten, håller med, samtycker men ändock noterar att när de får någon form av information så drar det autonoma igång som är nyanser av rädsla, beredskap för katastrof mm. När det sker och man omedvetet är omedveten om dess omedvetna autonoma så växelns styrka har satt igång, ja då är växeln på väg att redan accelerera till nästa växel. 
Där har universum redan registrerat ditt autonoma system och du tar steget ifrån, istället för att ta steget in i ditt outforskade rum. 
Alla dessa människor jag har mött den senaste tiden har ändock sagt till mig på mina kurser att de är tränade att inte gå igång. Inte skapa ens dramor och men så har jag ändock medvetetet skapat resonans i insikter av ansvar för skapa Framgång i det som sägs man vill förändra och... Pang! Bevittnar jag det personen säger att den har "tränat" bort. Fascinerande!

Det innebär att denna kraft är så enorm stark. Så enorm stark att även ibland den som säger att den har skapat den kontroll kan på endast en blinkning glömma vad den säger att den nyss sa.

Jag är som alla andra. Jag kämpar emellanåt med också detta men oj vad jag ändock registrerar utmaningen även hos den som säger den har det under kontroll.

Jag har aldrig varit i bättre känsla för de intryck som ger mig avtryck där jag släpper allt som är obefintlig kontroll för att endast kontrollera befintlig kontroll och lägger mig i neutral läge, med en gång, när min automatik sätter igång. Det gör ju att universum agerar utifrån min Medvetenhet. Det gör att jag kan därefter Medvetet lägga in växel när jag behöver agera utifrån insikten av intrycken av mitt ansvar för att få en Framgång. Rörelse i det perifera när det är befogat att nu skall en växeln läggas in.

Framgång för mig är inte nödvändigtvis att prestera utan det är en betraktelse att konkretisera det jag absolut behöver göra för att skapa förändringen. Framgångens RESA blir då Framgången och den får ett enorm flöde för det innebär också att du kommer bevittna att den obefintliga kontroll kommer finna sina egna lösningar.

Vad är då lösningen.
Forskningen visar att en insikt, kunskap, måste praktisera i minst 4 månader, dagligen, är nyckeln till att börja skapa. Inte "bli färdig" men börja så du står på början av en ny plattform.

Universal Heart eventen som är kvar den 21/2, 20/3 och 22/5 i Göteborg bygger jag denna kunskap.

Därefter kommer nästa steg i denna vision, Universal Heart hösten 2015.

För min Framgång är när jag ser att oerhört mycket fler människor jag påverkar till deras AVTRYCK AV INTRYCK SOM SKAPAR OCH SKAPAT FRAMGÅNG.