ARRANGEMANG MED JÖRGEN TRANBERG

Följande arrangemang med datum är bestämda tillsammans med Jörgen Tranberg och hans vänner!
2015

14 feb 
Föreläsning: Hjärtats längtan till sitt ursprung.
En afton när biologi, kvantfysik och spiritualitet förenas i samma föreläsning.
Plats: Pråmen- Göteborgs hamninlopp.
För mer information om tider och anmäla. Länken nedan
https://www.facebook.com/events/841090889288889/

21 feb 
Universal Heart event.
Med HeartMath,Anders Nilsson, Terry Evans (medium), Gunnar Michanek (Mindfulllnessgruppen). Musiker: Anci Hjulström, Rickard Åström
Mer info: universalheart.se
Biljett: Ticnet.se sök på Universal Heart

20 mars 
Universal Heart event.
Med HeartMath, Anders Nilsson, Björn Natthiko Lindeblad, Leah Allén
Musiker: Dan Reed
Mer info: universalheart.se
Biljett: Ticnet.se sök på Universal Heart

21 mars 
1 dag retreat: Hjärtas ursprung tillsammans med Leah Allén. 
En dag när biologi, kvantfysik, biologi, Medvetenhetsforskning och spiritualitet förenas i samma kursdag. Plats: Malmö
För mer info om adress, anmäla och pris finns på länken nedan.
https://www.facebook.com/events/1436716163285424/

16 april 
Kvällsföreläsning tillsammans med Katarina Mannheimer Ahlström, Ph.D. 
Föreläsning: Dit hjärtat längtar finns din framtidsvision.
Drömmar, hälsa, forskning, social kommunikation och filosofi.
Plats: Göteborg, Trädgård. 
Anmälan och info kommer inom kort.

22 maj 
Universal Heart event.
Med HeartMath, Anders Nilsson, Lasse Gustavsson, Malin Berghagen.
Musiker: bestäms inom kort
Mer info: universalheart.se
Biljett: Ticnet.se sök på Universal Heart

23-24 maj 
2 dagars retreat tillsammans med Anette Carlström.
En dag när biologi, kvantfysik, biologi, filosofi, Medvetenhetsforskning, processarbete och spiritualitet förenas i samma kursdag. Plats: Göteborg 
Mer info kommer inom kort.

23-24 maj 
2 dagars retreat tillsammans med mediumet Hasse Nyander.
2 dagar när kurs om medialitet, telepati biologi, kvantfysik, biologi, Medvetenhetsforskning och spiritualitet förenas i samma kurs. Plats: Göteborg 
Mer info kommer inom kort. Kunskap om betraktelse av verkligheten som observatörers observation där verkligheten synkronisering så kan observationen bli observatören. 

13-16 augusti
Mundekulla musikfestival 
Familjefest för hela familjen. 
Föreläser om Hjärtats kvantfysiska intelligens söndagen den 16 augusti
För mer info och anmäla: mundekulla.se

2-3 september
Vi börjar den 2-3 sept med kvällsföreläsning tillsammans med Anders Nilsson, HeartMath in Scandinavia. Vi skall utföra experimentell forskning och mäta HRV träning i 3-4 olika städer i Norrland. Vi kommer påvisa att en hel stad emotionella status kan förbättras med Medvetenhet, upplevelsebaserad information och HRV träning.
Städer som är klara är Umeå, Östersund, Sundsvall. Ytterligare en Norrlandstad kommer delta. Mer information kommer på tranbergs.net och heartmath.se
3 kvällsföreläsningar under ca 3 månader. 1 ggr/månad i varje stad
För mer info:
heartmath.se och universalheart.se

2-4 okt 
3 dagars retreat på Mundekulla retreatcenter, 3 km utanför Emmaboda..
Ditt Quantumfysiska Hjärta.
För mer info: mundekulla.se
Anmäla: info: info@tranbergs.net

16 okt - ny utbildning i Göteborg 
Tillsammans med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg

UNIVERSAL Concioussnes Access Your Quantum HEART
När biologi, filosofi, forskning, neuropsykologi, attraktionslagen, spiritualitet med kvantfysisken bygger broar. 
FOUNDATION kurs - 6 dagar-6 månader - Universal Heart Mentor kurs 
Mer information inom kort:
tranbergs.net

31 okt - ny utbildning i Stockholm
Tillsammans med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg
UNIVERSAL Concioussnes Access Your Quantum HEART
När biologi, filosofi, forskning, neuropsykologi, attraktionslagen, spiritualitet med kvantfysisken bygger broar. 
FOUNDATION kurs - 6 dagar-6 månader - Universal Heart Mentor kurs 
Mer information inom kort:
tranbergs.net

2016

8 april - ny utbildning i Göteborg
Tillsammans med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg
UNIVERSAL Concioussnes Access Your Quantum HEART När biologi, filosofi, forskning, neuropsykologi, attraktionslagen, spiritualitet med kvantfysisken bygger broar. 
ADVANCED kurs - 6 dagar-6 månader - Universal Heart Mentor kurs 
Mer information inom kort:
tranbergs.net

23 april - ny utbildning i Stockholm
Tillsammans med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg
UNIVERSAL Concioussnes Access Your Quantum HEART
När biologi, filosofi, forskning, neuropsykologi, attraktionslagen, spiritualitet med kvantfysisken bygger broar. 
ADVANCED kurs - 6 dagar-6 månader - Universal Heart Mentor kurs 
Mer information inom kort:
tranbergs.net

19 aug ny utbildning i Göteborg
Tillsammans med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg
UNIVERSAL Concioussnes Access Your Quantum HEART
När biologi, filosofi, forskning, neuropsykologi, spiritualitet 
MASTER kurs - 6 dagar-6 månader - Universal Heart Mentor kurs 
Mer information inom kort:
tranbergs.net

26 aug ny utbildning i Göteborg
Tillsammans med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg
UNIVERSAL Concioussnes Access Your Quantum HEART
När biologi, filosofi, forskning, neuropsykologi, spiritualitet 
MASTER kurs - 6 dagar-6 månader - Universal Heart Mentor kurs 
Mer information inom kort:
tranbergs.net

Foundation, Advanced och Master kurserna
18 dagar - 18 månader 
leder till en Universal Heart Mentorutbildning

UNIVERSAL 
Concioussnes Access 
Your Quantum 
HEART 

Det skall tilläggas att alla våra Kraniosakral osteopatiska kurser finner ni påtranbergs.net