Nordens största individuella och kollektiva mätning av upplevelsebaserad information

Ikväll höll Jörgen Tranberg en föreläsning i Göteborg och vi fick lite smakprov på universal heart event. En spännande föreläsning där Heartmath gjorde mätningar och olika experiment hur hjärta och hjärna hänger ihop. Att verkligen kunna se detta som EEG vågor på en dataskärm. Hur vågorna påverkas av positiva glada tankar, eller negativa känslor. Eller hur vi människor kan påverka varandra eller vår omgivning. De mätte när vi alla ca 100 personer, skickade goda tankar till en person som var kopplade till sensorer och mätinstrment. Personens känslor registrerades hela tiden och man kunde se hur kurvorna ändrade sig när vi började skicka goda, kärleksfulla tankar och hur det ändrade sig när vi slutade. Därför har din närvaro stor betydelse! Ju fler som deltar i universalheart event, desto större medvetenhet kan vi få tillgång till. Ju fler personer och kraftfält som går att mäta, desto tydligare blir också ditt personliga kraftfält – och det har effekt på ditt liv och på alla i din omgivning, vilket vi kommer att se

Alla föreläsningarna grundas på hjärtvariabel-träning och meditation – bl.a. utifrån mätningar som kommer att göras live på plats i samarbete med Anders Nilsson från HearthMath Scandinavia. Forskningen kommer att visa konkreta resultat och belägg för det som förmedlas. Du kommer att lära dig om hur du uppnår ett balanserat HRV (Heart Rate Variability), vilket som normalläge indikerar på t ex förbättrat blodtryck, bättre sömn, bättre hantering av ångest och oro samt snabbare återhämtning och bättre allmänhälsa.

 

Föreläsningsserien Universal Heart handlar om de stora viktiga sambanden: hur hjärta och hjärna hänger ihop, hur tankarna skapar vår upplevelse av verkligheten, och hur vi alla är förbundna med det kosmiska universum och varandra – och vad det innebär. Här kommer du att få konkret kunskap, inre verktyg och inspiration, samt praktiska metoder så att du medvetet kan påverka ditt liv i den riktning du önskar!

Föreläsningsserien kommer att vara stegvis fördjupande. Initiativtagaren och huvudföreläsaren Jörgen Tranberg har en doktorsexamen i komplementärmedicin och är verksam som komplementärmedicinsk terapeut med egen praktik sedan mer än 30 år. Han kommer på ett fängslande och lättbegripligt sätt att förmedla hur ny vetenskap och andlighet möts på fruktbara vis, med utgångspunkter i kvantfysik, neuropsykologi, medicin, embryologi och andlighet med ett naturvetenskapligt perspektiv. Även teologi och bönens kraft kommer att beröras utifrån kvantfysiska kunskaper.