En föreläsningsserie som förenar vetenskap och andlighet av Jörgen Tranberg med flera…

Jörgen Tranberg skapar Universal Heart tillsammans med en rad gästföreläsare och artister, som alla bidrar på sina sätt inom detta tema. Moderator är Annika Dopping. Men även publiken deltar och samskapar de här dagarna. Ju fler vi är – desto större medvetenhet kan vi få tillgång till. Ju fler personer och kraftfält som går att mäta, desto tydligare blir också ditt personliga kraftfält – och det har effekt på ditt liv och på alla i din omgivning, vilket vi kommer att se.

De fem grundläggande komponenterna för expansion: tacksamhet, ödmjukhet, medkänsla, empati och förlåtelseprocessen, kommer att gå som en röd tråd genom alla seminarier. Dessa processer ger oss kontakt med den grundläggande energin i universum och i oss: den villkorslösa existensen – det villkorslösa varandet – den villkorslösa kärleken. Hur blir våra liv om vi lever dem medvetet härifrån?

Förändringen skapar vi tillsammans – nu!

se kompletta programmet här :