KÄRLEK OCH FÖRLÅTELSE

Kärlek och Förlåtels

Förlåtelse.....Vi möts i mänsklighet som människor och agerar utifrån samma referenser, mänsklighet. Mänsklighet har alltid en nära relation med vår historia. Där vi emellanåt alla reagerar och agerar utifrån smärta och rädsla. Det är mänskligt men just där kan vi såra. Där blir vi också sårade. Där blir vi autonomt utsatta och utsätter. Vi är inga undantag i vårt handlande eller utsatta för andras handlande. Vi alla har processer i förlåtelse. Förlåtelse är så starkt. När det transformeras så ges det oerhörda möjligheter. Jag har de senaste dagarna hört en historia som nästintill skulle vara omöjlig att förlåta men även där kunde förlåtelse ske. När det mest osannolika blir förlåten innebär det alltid en möjlighet till transformationen av barmhärtighet. I barmhärtighet ligger förståelsen, vad som skall accepteras och vart gränsdragningarna går. Lika utmanade fenomen så som enkelheten av dess transformation. 

Det är oftast vägen dit som är den smärtsamma upplevelsen. Smärtsam insikt att vi ibland har djupt sårat men att ta stegen mot transformationen är befriande.

Jag vill vara äkta.

Jag har sårat i mitt liv. Sårat svårt... Men jag har tagit steg i medvetenhet att sluta såra i min handling och transformationen ger endast det "omöjliga" möjligheter. Aldrig motstånd, alltid möjligheter att låta det omöjliga transformera Dig. Egentligen pratar jag om samma sak men det är endast perceptionens möjligheter av verkligheter som gör att du kallar det ibland för det ena och ibland för den andra. Perception av Space och låta transformationen av tiden bortom Tid-Rummet är möjligheten att barmhärtigheten förlåter förlåtelsen. Det sätter oss fria. 
Jag har också blivit djupt sårad men upptäcker att min inre visdom jag har byggt upp under åren har lärt mig att förlåta. Idag är det en enklare process. Det som är så underbart att bevittna är att förlåta ger sådana enorma möjligheter för den personen du förlåter. Inte endast för den som ber om förlåtelse utan också för hela dess omgivning. Bevittnat det flera gånger och varje gång är det endast, vackert. 
Det är just där jag möter människor att vi alla är perfekta i symmetri vi skall endast transformera dess medvetenhet till dess synkronisering så att medvetenheten ger oss styrka att ta de viktiga stegen till handling för beskåda dess möjlighet.

Det andra ordet jag nämnde är Kärlek. 
Det är verkligen inget annat än Perceptionen av Space, eller rummet om ni vill kalla det så. Men rummet är inte i sin 3D verklighet. Den är bortom. I Perceptionen av Space ges möjligheten till skapandet där materian visas innan den transformerats till materia, Shape är skapandet. Eller Shape skapas av universum. Vi endast har möjlighet att skaffa oss dess kunskap. Då finns det inga genvägar utan endast medvetenhet.
Men medvetenhet av Förlåtelse blir mindre autonomt och mer agerande i betraktelse av Medvetenhetens möjligheter. Bara den verklighet kan jag lova är värd att låta möjliggöras. 
Jag har bett om förlåtelse och släppt de personer och händelser fria i ljus kärlek och vet att de är omhändertagna av den perfekta symmetrin i sin synkronisering i sitt polaritetsverkande.

Vill ni ha en lättare förklaringsmodell. 

Men den förklaringen jag gav är följande. Kan vi sätta den i perspektiv och låta oss följa dess process så kan vi alla mötas i relation och inte i separation.

Nu till den lättare förklaringsmodellen. 
Att kunna vakna upp på morgonen och tycka mitt liv är absolut ok även att perspektivet av ett annat perspektiv motsätter sig den verklighet. Att även "kaos" är vilsamt.

Allt detta skall jag prata om den 16/10 på föreläsning på Folkets Hus Göteborg mellan kl 17.30-20.30 och som jag har sagt, tillsammans med Universal Heart samarbetspartner grundare av Gadogi, Torkel Stålhandske.

Jag hade nöjet att träffa Torkel genom min vän, Mikael Karlholm på Solhälla denna sommar och det bli ett djupt vänskapligt "klick!"

Gadogi är en naturligt samarbetspartner till Universal Heart för dess vision är att skapa samverkan och möjlighet till era visioner som deltar på Universal Heart. Gadogi är så briljant i sin struktur och så genomtänkt att ni skall under dessa månader få skapa visioner, förverkliga drömmar och mål i era liv.
Torkel kommer föreläsa om Gadogi och jag ger som alltid Kvantfysiska lagar bakom dess kraft och möjlighet, och bygger broar till vår egen biologi, hjärna, hjärta och cellen, naturvetenskapligt och filosofiskt i den spirituella världen.

Jag kan bara säga missa inte detta! Gadogi och hela visionen med Universal Heart är i sådan vacker samklang www.universalheart.se

Jag vill tacka er alla som har stöttat mig och oss under alla dessa år...

 

Varmt välkomna!

I ljus!
Jörgen Tranberg