ETT MEDVETENHET ETT MEDVETANDE

Medvetandet är ett fält av energi och vibrationer. Det är med vår mentala förmågor som vi ansluter till det kosmiska fältet av medveten ande. Detta fält har många namn; kvantum-intelligens, kvantum-förveckling, synkronisation av hjärnan....
När vi börjar att tillåta och välkomna iden av vårt expanderande mass-medvetande, bjuder detta in till en koppling till högre funktion och medvetande, såsom insikt, medkänsla, kärlek, abstrakt och symboliskt tänkande, telepati och intuition. Igenom dessa, ansluter vi till det kosmiska fältet av vårt sanna multidimentionella medvetande, gör anspråk på den kraftfulla men likväl subtila energi av sant vetande och gudomlig inspiration.

Det är det enhetliga hjärtats medvetenhet som är dörren till detta kvantfält. Det är också en portal till en dimension av medvetande som innehåller ett levande register över varje själ och dess resa. Denna information och kunskap finns tillgänglig överallt vid alla tider när ni tillåter er att expandera in i detta fält.
Allt levande är en del av, och intimt sammankopplat med fältet av globalt medvetande. Vi har valet att erkänna denna förbindelse till hela mänskligheten och alla levande varelser. Det är förståelsen och denna medvetenhet som kommer att stödja och assistera oss personligen i förståelsen av att vi kan och verkligen åstadkommer, adderar till välbefinnandet eller skadar alltet.
Liknande experiment kommer vi mera att se på den efterlängtade dagen 31:a oktober i Göteborg, första föreläsnings seri med Jörgen Tranberg . www.universalheart.se