Universal Heart Universal Kärlek

Många av oss söker/sökt kärlek. Ett sökande efter kärlek utanför oss, att få kärlek eller att ge kärlek. Vi har lärt oss att kärlek är en känsla och vissa sensationer är ett bevis på kärlek och andra inte. Men sensationer förändras hela tiden, då söker vi på nytt efter nya omständigheter, personer och förutsättningar för att känna kärlek. Tänk om det i stället är så att vår grundläggande natur är kärlek. Det är något som gäller för alla. Denna orubbliga, ofrånkomliga, oförstörbara obegränsade, odelbara kärlek. Som är en förutsättning för allt liv, inte tvärtom. Som är omöjlig att ge eller att få eftersom den är konstant, bortom begrepp som uppstå eller försvinna. Som överhuvudtaget inte har med några kroppssensationer, tankar eller känslor att göra. Universal Heart dagarna som hjälper oss att hitta till den universella hjärtat där vi alla är ett KÄRLEK. Idag påbörjades resan. Första steget till en oändlig resa i kärlek. Tack Jörgen, tack all som medverakde och tack alla som deltog 
Med kärlek Sanaz salmasi