GADOGI NÄR VI ALLA PADDLAR TILLSAMMANS

Här var ett av experimenten från i fredags 31:a Oktober med bla Jörgen tranberg, Universal Hearts första dag. Jan Jutander i full färd med att utföra ett av experimenten under Universal Hearts första dag. Catarina Gunnarsson har på sig utrustning för att mäta både EEG och HRV (Hjärtrytmvariation) under dagen. Helt ovetande om när konferenssalens hela publik sänder kärlek till henne. En mycket fascinerande, kärleksfull och superintressant dag! 

Vi fortsätter att följa Universal Heart www.universalheart.se under kommande månader. Och du får senare se utdrag ur denna fantastiska serie!  
Kanske vill du vara med själv på kommande seminariedagar? Gå in och kolla på www.universalheart.se och boka där!

Ja GADOGI (paddlar tillsammans), tillsammans med oss alla så kan vi ha en genuin syfte med att göra det "lilla" för att skapa en början till en förändring. 

Låter kanske klychigt men det blir så mycket intressantare när vi tillsammans utforskar och ser vad som händer när vi alla "paddlar" tillsammans...