SNART SLÄPPS BILJETTERNA!

UniversalHeart eventet som fortgår under sex månader är NORDENS STÖRSTA individuella och kollektiva mätning av upplevelsebaserad information. Sex föreläsningsdagar i Stockholm, och sex föreläsningsdagar i Göteborg. Det är första steget av 3 olika steg. Vi kommer med olika mätningar visa att din medverkan har betydelse. Det blir kollektiv mätning och varje person kommer att bli erbjuden individuell mätning som kan följas under 6 månader. Det blir också liveföreläsningar via internet och vi siktar på en enormt stor publik. Denna publik mäter vi också som deltar via internet.
 
Vi har gästföreläsare så som Agneta SjödinThomas Di Leva, Terry EvansLasse GustavssonAnders Nilsson på HeartMathMalin Berghagen, Janique SvedbergAnci Hjulström och Rickard Åström m.fl. 
 
Föreläsningsserien kommer att vara stegvis fördjupande. Huvudsyftet är att du, som deltagare, skall nå din fullständiga potential i din personliga utveckling. Jörgen Tranberg kommer att presentera helt nya forskningsrön och filosofiska tankegångar. Han och hans gästföreläsare kommer att ge deltagarna konkret kunskap, inre verktyg och inspiration till att vilja förändring nu! 
 
Vi vill endast visa att sammanhang, långsamma rörelse är läkning, och effektiv kommunikation är det som förenar oss i att finna närmandet av frid inom oss alla…Det är där vi kan förenas och få en MEDVETEN förändring.
 
Det kommer att handla om medveten närvaro - hur kunskap blir visdom. Tacksamhet, ödmjukhet, medkänsla, empati och förlåtelse går som en röd tråd genom seminariedagarna. Jörgen Tranberg kommer att beskriva hur kvantfysiska lagar formas och struktureras i vår fysiska form - och hur den universella och kosmiska rörelsesymmetrin är samma sak inom oss som utanför oss. Vi skapar detta tillsammans! Ju fler vi är - desto större medvetenhet kan vi få tillgång till. Ju fler personer och kraftfält som går att mäta, desto tydligare blir just ditt kraftfält - och detta får en effekt på ditt liv och på alla i din omgivning.
 
Var med och delta i Nordens största individuella och kollektiva mätning av upplevelsebaserad information. Eventet ger varje deltagare en unik möjlighet att medvetandegöra och påverka sitt inre nervsystem. Anders Nilsson, HeartMath i Skandinavien, kommer att medverka vid varje tillfälle och redovisa gruppens resultat. 
 
Alla föreläsningarna grundas på Hjärtvariabel-träning och meditation - och dess påverkan på oss och vår omgivning. Ett balanserat HRV som normalläge indikerar på t ex förbättrat blodtryck, bättre sömn, bättre hantering av ångest och oro samt snabbare återhämtning och bättre allmänhälsa. Vi kommer också presentera vår vetenskapliga beprövade terapimetod som en behandlingsmetod som kan assistera till en bättre hälsa. 
 
Föreläsningsserien utgår från kunskap i kvantfysik, neuropsykologi, medvetenhet, medicin, mind, hjärna, embryologi och andlighet med ett naturvetenskapligt perspektiv. Även teologi och bönens kraft kommer att beröras utifrån kvantfysiska kunskaper. Målet är villkorslös kärlek.
 
 
Håll dig uppdaterad! Imorgon kommer all information om alla sex dagars innehåll
I LJUS Sanaz Salmasi