DONATION FRÅN HJÄRTAT

Du kan nu vara delaktig att donera minst 10 kr eller valfritt belopp till Hedersgästerna, Caroline och Mikael Edlund. Donationen tas tacksamt emot på BG: 5117-7350, Bröderna Tranberg. Märk betalningen "donation" Vi kommer publicera veckovis redovisning på vår hemsida. Mejla oss ditt namn, summan till universalheart.donation@gmail.com så din gåva registreras av Sanaz Salmasi, oberoende administrativ personal. Tack för din hjärtliga generösa gåva!
I Ljus Jörgen Tranberg/ Sanaz Salmasi