DET FINNS INTE OLIKA INNEHÅLL ENDAST FÖRPACKAD I OLIKA VERKLIGHETER

GÄLLANDE KÄRLEK

DET FINNS INTE OLIKA INNEHÅLL ENDAST FÖRPACKAD I OLIKA VERKLIGHETER

Allt är uttryck av längtan...

Efter några övernaturligt fantastiska dagar i Brasilien där jag inser att på den djupaste nivå att mitt liv börjar bli komplett, inte psykologiskt "perfekt" men fullständigt komplett. Inser här jag är att alla pusselbitar på alla nivåer börjar få det pusslet jag är ämnat att få leva med, styra andra, påverka andra och inspirera i guidning oerhört många människor. Mitt pussel är komplett

Inte jag som person, men jag som innehåll börjar få Jaget i relation fullständigt komplett och tacksamheten är så innerligt djup.

Min tacksamhet har gått över all psykologi där bortom mina sinnen agerar i den djupaste källan av kontakt. Där är det så vacker hela tiden oavsett hur verkligheten ser ut.

Innehållet är alltid det samma.

Om jag skulle kunna serva dig under 6 månader i en sluten strikt miljö med andra som får vara precis så som du vill vara, Dig i utveckling och alla i din miljö stöder dig att få vara dig så länge du inte gör dem fel av att utveckla sig själva. Ge dig endast det nödvändigaste av mat, dryck, ägna sig åt lyssna djupt inåt i 6 månader, lära dig att lyssna kommunicera, hur du fungerar, i dig själv och tillsammans med andra. Lära dig skapa visioner. Lära dig hur du skall kunna hantera motgångar och sätta gränser.

Hur skulle ditt liv gestalta sig?

Det skulle bli det du idag inte kan föreställa dig i dig för din hjärna är konturerad till att genast gå in i "what if".

"What if" är endast en konstruktion vi har genom livserfarenheter konstruerat.

Därför så behöver vi stödjande miljöer en längre tid. Du behöver dig i samma innehåll- Kärlek och Compassion med också lite olika strukturer så du kan plocka det som fungerar för dig bäst där du befinner dig i ditt liv.

Jag skriver denna text för jag får så många frågor hur man skall göra. Var man skall börja.

Följ alltid, alltid drömmen/visionen som är större än hjärnans inre röst som betonar "what if". När jag har haft det som tuffast så har jag alltid sett till att säkra min egna försörjningens basnivå. Jag har haft perioder i mitt liv där jag har upptäckt att vi klarar oss med så lite.

Just dessa perioder har jag drömt som mest. Satt upp tydligaste strukturer och låtit mig agera i konstanta momentum. Uppsökt så mycket som är möjligt miljöer är det som varit absolut viktigaste dessa perioder. Lika viktigt hela tiden! Där ligger passionen och inspirationen. Den är inte nödvändig att ha 24/7 men den är nödvändig att den kommer emellanåt. Och där emellanåt behöver vi lyssna inåt.

Nästan samtliga som hör av sig till mig kan jag inte svara med de som jag hinner med så brukar jag ställa frågor och har då upptäckt att jag får jag nästan 100 % samma svar om vad man inte har och inte gör.

1. Man har inte miljöer som stöder.
2. Man ägnar noll tid att lyssna inåt.

Jag har också upptäckt att det finns en 3e orsak som också är 100 %, och den är mer viktigare.

Man skriver till mig att man har denna medvetenhet men gör inget aktivt för att för att börja skapa dessa 2 tillstånd.

Det är oftast det värsta scenario när man är medveten men gör inte agerandet. Då ger hjärnans neurologiska och biokemiska processer signaler som endast slutar med omedvetenhet och till en viss del skuld och skam. Skuld och skam som är omedveten uppslukar oftast all vår medvetenhet med ångest, ängslan, oro, projicering, irritation, eller värre. Offer rollen.

Gissa hur kvantfysiskens energifält fungerar då?

Inget, jag upprepar, inget kan någonsin få en förändring om man inte börjar med dessa 2 tillstånd och får dem in i vardagens existens.

Låt mig tillsammans med de som kan inspirera och skapa passionen för dig ge dig möjlighet till verktyg och utveckla att lyssna på ditt inre.

Den 31/7-1/8 i Sthlm
Den 7-8/8 i Gbg
Den 29-30/8 i Östersund

Ger vi dig en känsla för vad jag pratar om och denna gång tillsammans med min bror, Christer Tranberg genom kursen.

Allt har en medvetenhet - we are all connected.

Så, tillåt dig börja vara större än den sanningen du bär på när du och andra betraktar dig.