MILJÖ - ACCEPTANS - MEDVETENHET

Jag skapade en vision. UniversalHeart

Vill du?

Vara med knappa 200 personer i Stockholm den 26-28 juni (knappt 20
platser kvar) - Hotell Norrtull på St: Eriksgatan 119. Här kommer det bli fullt.

Vara med knappa 200 personer i Östersund den 3-5 juli (dryga 20 platser kvar). Här kommer det vara fullt.

Vara med 400 personer i Göteborg den 7-8 augusti (premiär för oss båda Bröder, Christer och Jörgen Tranberg på scenen) - Folkets Hus, Olof Palmes plats. 
Här kommer det vara fullt om 3-4 veckor.

I så fall hör av dig till mig.

UniversalHeart var att bl.a skapa ett stödjande, läkande och kärleksfullt fält som bygger på förankring inom naturvetskap och filosofi/spiritualitet.
Dessa kursdagar lägger grunden för dessa dagar.
Att samla alla dessa människor under en tid när "ingen kan"- maj-juli är ytterligare ett bevis på att vi går omkring av skapande mentala processer hur verkligheten är när
det behöver inte vara så. Gynnar din verklighet dig?
Den 9-11 maj började vi i Göteborg och då var det helt fullsatt med 200 personer och dessa dagar blev obeskrivbara.

Jag vet ni att ni ca 70 personer som stöder denna vision, ni som är mig närmare vet att jag har mött det som är, jag har utmanat, jag har har haft avsikt att få fram din inre sanning, jag har önskat stärka acceptansen. Jag har önskat få fram allt inklusive mig själv i mig själv. Jag har vilat i allt, jag har velat stödja dig som sträckt ut en hand och frågat om stöd. Kan konstatera att det fungerar. Ser på processen och känner en sådan vördnad på djupaste nivån när det fungerar på denna nivå.

Till vår bästa kännedom så valde vi denna "tröga" materian som heter människokroppen. Som innebär att polaritet är alltid närvarande så att påstående som hälsa är också alltid närvarande, även när inte så upplevs. Eller att kärlek är vår naturliga drivkraft. Ja, allt det vet vi, säger, strävar att vara, efterleva, och ta det ansvar vi för stunden mäktar med. Jag som ni vet allt om detta, eller en stor del av detta genom våra livserfarenheter, våra referenser vi önskar ta modet att efterleva.

Men en normal dag, normal minut, normal sekund har vi alltid båda polariteterna- motpolerna av våra naturlagar. Precis så här är livet. Det finns möjlighet att det kan vara fantastisk ena sekunden och så vänder det till "andra" ytterligheten att det därefter vänder igen för att vända igen och... Ja där beskrev jag allas liv utan ett enda endaste undantag. Inland kallar vi det "vi i livet som lever livets liv". Det som spelar roll är vad vi har för miljöer i processerna. Helt avgörande!

Miljöer där vi kan praktisera Acceptans och där skapar ett annat skift av Medvetenhet. Det fungerar.

Medvetenhetens miljö skapar miljöer för att miljöns intelligens skapar momentum. Så fruktansvärt enkelt. 
Miljöer kan stödja miljöer.

Som jag sade den 9-11 maj på 3 dagars kursen i Gbg där jag kommer nu till er i Sthlm och Östersund.
Cellen och kvantfysiken är uppbyggd att det antingen transformerar eller transformerar. Den ena är en upplevelse att det är "jobbigt eller motigt" och det andra är en känsla av "expansion". Men skillnaden är endast att ibland andas vi lite mer ansträngt och mer energi krävs för vår funktion och den kraft tas inifrån och det andra är att vi andas lite enklare och vi "fyller på" kraft inifrån, våra resurser, within. Det fantastiska är att det sistnämnda är att vi per automatik hjälper stödja enbart för att du är du och andra får påfyllning per automatik bara genom att vara nära dig. Båda två är en process av kärlek och medvetenhet och stöd av miljöer är vad vi alla kan börja- Medvetet. Börja där och låt därefter tilliten få sin kraft så vi vågar ha modet att stanna kvar i vårt inre och kraft att låta sökandet söka till oss utan förbrukas i upplevelsen.

Modet till att stanna kvar. Där kommer vår tillit byggas.

Med det sagt.

Ni är grymma!

Följande har varit min och era processer denna tid precis som beskrivet, följt min egen medvetenhet och som kan medvetet göras i närvaro för allt ovan beskriver har skett i denna lilla macro kosmos vi skapat (inte micro). Självklart, kan vi inte göra det på annat sätt men medvetenheten har utan tveksamheten varit där. För manifestationen är i faktum att varje grupp är fulla i en tid när människan säger "jag har inte tid". Men det innebär att längtan och ansvaret till längtans medvetenhet är större. Har alltid varit det men det måste bara passa strukturer som inte gör avkall på innehållet.

I Gbg var vi också en helt full grupp och expansionen den 7-8 aug i Göteborg där både Christer och jag står på scenen är ett faktum.

Vi är redan över 200 personer anmälda den 7-8 aug. Vi kommer bli 400 personer i Göteborg med tanke på lika många i respektive stad. Jag tror ni kan föreställa er vilket ljussken av ljuspartiklar ni kommer dra till er genom detta morfiska fält av elektromagnetiskt fält, och Christer och jag pratade igår om där finns läkning och påfyllning genom att endast vara där. Det visar t.om forskningen. Vi inser kraften att bara vara i detta fält.

Att en miljö skapar miljö är ett bevis att det morfiska fältet är ett faktum och jag höll i strukturen ni valde att fylla på. Tack vare er energi, er tydlighet och sanning när det är "så, så är det så", och när det istället är "så, så är det så". Acceptans.... 
Annars hade detta faktum inte varit möjligt.

När det inte är roligt att vara ni så kom ihåg att det är den materian ni och jag valde. Bäst är att acceptera det men den endast önskade din medvetenhet så gör det lättare, i miljöer som gynnar dig. Allt finns i allt hela tiden- acceptansen och styrka att ha modet stanna kvar i er. Där är vi burna och där är det alltid tillräckligt.

Tack till er jag har träffat och er jag ännu inte har träffat.