INFORMATIONSAFTON MED BRÖDERNA TRANBERG OM DERAS KRANIOSAKRALA OCH BASMEDICINSKA UTBILDING

Båda Bröderna, Christer och Jörgen Tranberg med början av nästa utbidningsstart (Kraniosakralt i nov 2015. Basmedicinsk i jan 2016) håller i likvärdigt i utbildningen.

Torsdagen den 3 september mellan kl 18.00-20.00 så erbjuder vi en informationskväll om dessa kurser respektive utbildningar. Även denna afton är med båda Bröderna. Inspiration utlovas!

Pris: 100 kronor (dras av vid eventuell kursanmälan).

Anmäla: 
Begränsat antal platser så vänligen skicka din intresseanmälan till info@tranbergs.net

Plats: Bröderna Tranbergs Institut, Spelmansgatan 6 / Spelmansplatsen.

Det går också att läsa enstaka Kraniosakrala kurser och eleven kan själv bestämma utbildningslängden hastighet, alltså eleven är inte bunden till hela utbildningen. Basmedicinen kan däremot endast läsas som utbildning och motsvarar 43 universities/Högskolepoäng.

Nyheten är att i båda utbildningar ingår numera kvantfysik och metafysik som det byggs broar till den medicinsk naturvetenskapliga läran. Det gör att broarna mellan den mentala, emotionella och fysiologiska aspekten får ett helt annat djup och den filosofiska spirituella dialogen får en helt annat dimension.

Det skall också tilläggas från och med hösten 2015 så går vi in i ett samarbete med forskarinstitutet HeartMath för att skapa terapeuter med mycket större kunskapsbredd och som bastat på forskning.

Varmt välkomna!