Hjärtats väg - att hela och helas med kärlekens kraft

Vem är du, var kommer du ifrån och var tar du slut? Kanske kan de här raderna inspirera till nya tankar?

"Jag väljer att betrakta min existens – den jag är idag – som en funktion av en intelligens bortom tid och rum, ett medvetande som söker kontinuerlig och villkorslös expansion. Jag kan inte bevisa att det är så, jag kan bara lita till min egen erfarenhet och upplevelse av den här ständigt närvarande kraften som aldrig tröttnar på att peka ut nya vägar och nya möjligheter. Det finns ingen punkt – vare sig i dåtid, nutid eller framtid – där jag kan betrakta mig som färdig med min utveckling. Jag kommer, om jag väljer att lyssna, att ständigt guidas mot en djupare upplevelse av livets mysterium och min egen potential."

Ur: "Hjärtats väg - att hela och helas med kärlekens kraft" (utkommer i september)

 — med Jörgen Tranberg