ETT MYCKET SPÄNNANDE UNIKT EXPRIMENT

ETT MYCKET SPÄNNANDE UNIKT EXPRIMENT PÅ NÄSTA UNIVERSAL HEART EVENT

Lördagen den 21 februari, 2015 äger ett ny spännande heldag rum på Folkets Hus i Göteborg i föreläsningsserien Universal Heart. Vår gäst Terry Evans har förutom sitt föredrag utlovat att genomföra ett ovanligt experiment ”live” inför publiken.

Vi behöver nu några nyfikna frivilliga ur publiken, som har eller kommer att anmäla sitt deltagande under denna dag 21/2.

Din uppgift kommer att vara att, innan föreställningen skriva en kort berättelse om någon omvälvande historia i Ditt liv som berörde Dig starkt och ha med Dig detta på morgonen den 21/2. Din historia kommer att slumpvis väljas bland inlämnade bidrag, av Terry inför experimentet.

Är Du intresserad av att delta i experimentet måste Du snarast kontakta Jörgen Tranberg (institut) på adress Spelmansplatsen 6 för mer exakta instruktioner om Ditt bidrag. Vänligen skriv till oss på info@tranbergs.net med rubriken "Experiment Terry".

Tack för din medverkan!

Jag kan ju säga följande. Vi går oundvikligt mot en oerhört spännande framtid gällande Med-vet-enhet forskning